Мнения

Международна конференция „Бъдещето на образованието“

Целта на конференцията е да промоцира споделянето на добри практики и транснационално сътрудничество в сферата на приложението на иновативни образователни и обучителни стратегии, методологии и решения.

Конференцията ще бъде отлична възможност за представяне на изпълнени и текущи проекти и иновативни инициативи в сферата на образованието.

Поканата за доклади е насочена към преподаватели и експерти, както и към координатори на проекти и инициативи в сферата на образованието и обучението.

Искаме да ви насърчим да подадете резюме на доклад, който да бъде представен по време на конференцията.

Резюмето следва да бъде изготвено на английски език (300 думи) и изпратено по имейл на edu_future@pixel-online.net.

Важни дати:

– 14 февруари 2011 г.: Краен срок за изпращане на резюмета на доклади
– 28 февруари 2011 г.: Съобщение за приемане / отхвърляне на доклади
– 21 март 2011 г.: Краен срок за предаване на докладите
– 10 юни 2011 г.: Краен срок за регистрация
– 16 – 17 юни 2011 г.: Дати на конференцията

Краен срок: 14 февруари 2011 г.