Институции

Международната асоциация на интернет горещи линии разкри 37 404 педофилски гнезда онлайн

На 9 април Международната асоциация на интернет горещи линии INHOPE обяви статистиката за дейността през 2012 г. на членуващите в нея 43 горещи линии от 27 държави, включително и България.

Партньорските горещи линии са засекли 37 404 сайта в интернет, съдържащи детска порнография. За сравнение – разкритите педофилски гнезда онлайн през 2011 г. бяха 29 908. Българската Гореща линия за борба с незаконно и вредно за деца съдържание и поведение в интернет – член на INHOPE, поддържана от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, обработи 914 сигнала през 2012 г. и подаде 14 от тях на партньорските горещи линии, а 12 – на българските компетентни органи.

Статистиката на асоциацията INHOPE, чиято дейност се финансира частично от Европейската комисия по Програма „Безопасен интернет“, показва някои тревожни тенденции. Процентът на деца в предпубертетна възраст сред жертвите на сексуална злоупотреба е нараснал от 71 % през 2011 т. на 76 % през миналата година. Още по-тревожно е процентното увеличение на жертвите в бебешка и ранна детска възраст – от 6 на 9 на сто. Намялава единствено процентът на непълнолетните жертви в тийнейджърска възраст – от 23 % през 2011 г. на 15 % през 2012 г.

Над 75 % от децата, подложени на сексуална злоупотреба за производство на детска порнография, са момичета, 13 на сто са момчетата, а в 12 % от случаите е имало насилие над деца от двата пола.

Повече информация
Статистика на INHOPE
Годишен отчет на българската Гореща линия, член на INHOPE