Училища

Международен училищен проект с използване на ИКТ реализиран във Варна

От 21 до 23 март ОУ „Панайот Волов”, гр. Варна бе домакин на работна среща по международен проект „Да играем заедно”. Проектът е по програма „Коменски” – Многостранни училищни партньорства.

 

Проектът се състои в представяне от страна ученици и учители от Европа на различни културни европейски модели. Насочен е към историята, традициите, обичаите и културата на Полша, Турция, Румъния и България. Насърчава уменията за съвместна дейност и между ученици, и между учители.

 

Партньорите по проекта са спечелили двегодишно финансиране от 20 хиляди евро.

 

Творческите и личните контакти между партньорите се осъществяват преобладаващо чрез интернет и в далеч по-слаба степен чрез размяна на визити.

 

Учениците, със съдействието на своите учители, подготвят обширни мултимедийни презентации, отразяващи различни етапи и дейности от реализацията на проекта, които се предоставят на всички партньори, чрез създаване на обща интернет-страница.

 

В резултат от цялостната дейност по проекта ще бъде създаден общ продукт на партньорите – сборник с игри, представени чрез музика, видео и текст под надслов Евроигри.

 

Работата по проекта разширява и насърчава на европейското сътрудничество, развитието на езиковите умения и преодоляване на културите различия, чрез използване на информационни и комуникационни технологии.

 

Реализацията на проекта се осъществява, както чрез училищни, така и чрез извънучилищни дейности – изследователска и проучвателна дейност, посещения на музеи, културни и спортни събития.

 

Целта на проекта е интеграция на учениците чрез актуални, съвместни, динамични игри, които като средство за общуване, стимулират творческото мислене и изява (танци, песни, пословици, поговорки). Учебното съдържание се съчетава с природната детска необходимост от игра.

 

Образователните игри, които се реализират чрез международния проект „Да играем заедно”, са възрастово съобразени, съответстват на потребностите, интересите, уменията и талантите на всяко дете и предоставят възможности, както за забавление, така и за работа в екип. Учениците имат възможност да обогатят познанията си за Европа, чрез изучаване на особеностите на националните култури на страните – партньори.

 

Учителите получават възможност за международен обмен на положителни и резултатни педагогически практики.

 

За 2-те години на проекта се предвижда да бъдат обхванати около 80 на сто от възпитаниците на ОУ „П. Волов”, тоест около 250 деца в общо 24 мобилни инициативи.

 

Програма „Коменски” подпомага създаване на партньорства между училища от различни европейски страни, насърчава уменията за съвместна дейност между ученици и учители, представящи различни културни европейски модели.