Мнения

Международен научно-образователен форум “Превенция на отпадането от училище – в търсене на правилния подход“

Международният научно-образователен форум „Превенция на отпадането от училище – в търсене на правилния подход“, организиран от Департаментът за информация и усъвършенстване на учители, СУ „Св. Кл. Охридски“ и Фондация Мадара–България ще се проведе на 29 и 30 август в София, х-л „Вега“.

Форумът има за цел да събере специалисти в областта на образованието от Източна и Централна Европа за споделяне на добри практики за решаване на проблема с напускането на училище преди завършване на начално или средно образование, което води до драматични последици за засегнатите деца и юноши.

По данни на НСИ през миналата учебна година над 18 000 деца у нас са напуснали преждевременно училище.

Участниците във форума ще изработят съвместно писмено предложение до Министерството на образованието, младежта и науката за създаване на координирана мрежа за обгрижване на застрашените от отпадане ученици.