Мнения

Международен конкурс за училищни проекти

Конкурсът се провежда в рамките на международната образователна програма SPARE (най-големият образователен проект, свързан с устойчива енергия, промени в климата и околната среда) и на световното десетилетие на ООН за „Образование в устойчиво развитие“.

С подкрепата  на Норвежкото общество за защита на природата и INFORSE (Международна мрежа за развитие на устойчива енергетика). Конкурсът за 2010/2011 г. ще се проведе под мотото: „Да съхраним климата – да започнем с прости енергийни решения“.

За участие в конкурса каним ученици и учители, които са заинтересувани и вече имат постижения в практическите дейности в сферата на климатичните промени, мерките за спестяване на енергия, използване на възобновяеми енергийни източници на местно ниво, увеличаване на енергийната ефективност на училищните сгради, в развиването на образователни програми за популяризиране сред широката общественост на въпросите за спестяването на енергия и енергийната ефективност.

За международния конкурс се допускат не повече от 5 проекта (не повече от 2 във всяка категория). Работите се представят на английски или на руски език.

Група за номинации за ученици

Номинация 1. Практическа работа
Номинация 2. Теоретическа работа (проект)
Номинация 3. Информиране на обществото/реклама на енергоефективността Група за номинации за учители
Номинация 4: Практически урок „Да съхраним климата с помощта на прости енергийни решения“

На конкурса трябва да се представи предложение за учебен час (1 или 2 часа),  посветен на ПРАКТИЧЕСКИ ЕНЕРГИЙНИ РЕШЕНИЯ,  които могат да бъдат осъществени на индивидуално ниво, в училище, в дома, в района. Целта на тези решения е да бъдат намалени емисиите на парникови газове, да бъдат смекчени последствията от промените в климата във вашата страна или региона.

– Дидактически материали на тема „Да съхраним климата с помощта на прости енергийни решения“.

Проектите, които участват в конкурса, трябва да бъдат представени в електронен вид на английски или руски език.  Въведението (актуалността на проблема на местно ниво) не трябва да е повече от половин страница – конкретната задача, която решава автора, методите за решение, резултати, как влияе на промените в климата.

Срокът за представяне на конкурсните работи e 10 февруари 2011 г. Срокът за представяне на проектните работи на международния конкурс е 15 март 2011 г.