Учители

Международен конкурс за математика и проектиране

В рамките на Международния проект MITE (Methodology and Information Technologies in Education) през учебната 2013-2014 г. се организират два конкурса на тема „Математика и проектиране“.

Единият е за ученици, а вторият – за учители.

Партньори по проекта са Институтът по математика и информатика при БАН, Висшето училище по застраховане и финанси, Академията за социално управление (Москва) и Факултетът по педагогическо образование при Московския държавен университет „М. Ломоносов“.

Конкурсите се състоят в разработване на проекти, които се представят в електронен вид. Те трябва да са оформени като мултимедийни презентации с обем до 20 Mb на MS Power Point или на друг софтуер, който се разпространява свободно.

Бонусни точки се присъждат на проекти, в които информатиката и информационните технологии се използват не само в презентацията, а и по същество при решаването на съответната математическа задача.

Състезателната част е организирана в три етапа. Първият важен срок е за изпращане на разработките и той е  20 януари 2014 г.

Участието в конкурса става след предварително превеждане на такса в срок до 8 януари 2014 г.

Повече подробности за тематичните направления, таксата и правилата на конкурса можете да научите тук.