Ученици

Международен конкурс за есе на тема „Стената“

Международният ученически конкурс за есе на тема „Стената“ стартира на 15 март 2011 г. В него могат да участват ученици от гимназиален курс (от 13 до 17 години) в общински, държавни и частни училища в България, Гърция, Кипър, Румъния и Палестина. Есетата ще бъдат оценявани от отделна комисия във всяка държава.

Участниците могат да ползват при разсъжденията си следните мисли:

„Но ако няма стена, къде ще отворим врата?“
Джалал ал-Дин Руми (1207-1273 г.), ирански поет и теолог

„Има нещо, което не обича стените“.

Робърт Фрост (1873-1963 г.), американски поет

„Всеки, който подценява стените, ще бъде погребан под тях“.

Леонардо да Винчи (1452-1519 г.), италиански художник

Изисквания:
1) Есетата трябва да бъдат написани на български език. Допускат се есета на арабски език за участници от България, чийто майчин език е арабски. В тези случаи есетата ще бъдат оценявани от отделна комисия, съставена от специалисти арабисти съвместно с палестинската комисия за конкурса.

2) Есетата трябва да бъдат оригинални творби на учениците.

3) Дължина: 2000-3000 думи. В тях влизат самото есе, препратките и бележките под линия. Шрифт – Times New Roman, размер на буквите – 12 pt, разредка – 1,5.

4) Есетата трябва да се изпратят до Столична библиотека на електронна поща: essay_mcbl@libsofia.bg.

5) На първата страница преди самото есе трябва да се попълни следната лична информация за ученика в посочения ред:

Трите имена
Адрес на ученика (град, пощенски код, улица, номер, блок, вход, етаж, апартамент)
Телефонен номер на ученика (мобилен или стационарен – с кода на населеното място)
Възраст на ученика
Клас
Име на училището на ученика

За контакти в България:
Юлия Цинзова, ръководител на проекта, заместник-директор на Столична библиотека
1000 София, пл. „Славейков“ 4
тел. (02) 987 83 98, факс. (02) 988 22 36
За конкурса: essay_mcbl@libsofia.bg

Краен срок: 15 май 2011 г., 24.00 ч. българско време