Ученици

Международен конкурс за дизайн Young Package 2016

Търсят се изпълнени с въображение, мулти-функционални и опаковки, които могат да се използват за няколко цели.

Не позволявайте на опаковките да отидат в кошчето, а им намерете допълнителна функция! Дизайнът на опаковки има специална позиция не само в дизайна, маркетинга и транспорта, но също и в това как те се отразяват на околната среда. Хартиените отпадъци съставляват около 25%. Целта е да намали делът на нерециклируеми отпадъци от опаковки и да се създават опаковки с различно предназначение.

Журито на конкурса ще оценява главно: иновативност и творчество; ергономичност; функционалност; лесна манипулация (опаковките трябва лесно да се отварят от възрастни хора или деца), връзка с проблемите на околната среда; форма и оригиналност на идеята; конструктивно въображение; качествена презентация.

В конкурса могат да участват ученици в средно училище, колеж, студенти и дизайнери до 30-годишна възраст.

Участниците ще бъдат в две групи:

1) студенти и млади дизайнери до 30-годишна възраст;
2) гимназисти.

Награди: 1-ва награда – 1100 EUR (студенти) / 1-ва награда 800 EUR (ученици от средното училище)

Краен срок: 25 март 2016 г.

Още информация