Ученици

Международен конкурс за детска рисунка “Не на цигарите!“

За шестнадесети пореден път Министерство на здравеопазването, Националният център по обществено здраве и анализи и Италианската национална асоциация за борба срещу раковите заболявания успешно осъществяват проект за промоция на здраве и превенция на тютюнопушенето сред деца и ученици от предучилищна и училищна възраст посредством провеждане на Международен конкурс за детска рисунка „Не на цигарите!“.

Повече информация за условията за участие в конкурса могат да се намерят на ннтернет страницата на Националния център по обществено здраве и анализи:

http://www.ncpha.government.bg/konkurs-risunka.html

и на интернет страницата на Регионалната здравна инспекция – Плевен: www.rzi-pleven.com.