Училища

Медицинските кадри не виждат перспектива да работят в училищата

Около 1200 медицински сестри отговарят за здравето на децата, докато те са на училище, обяви председателят на Съюза на работодателите в системата на народната просвета Самуил Шейнин.

Едва 5% са училищата пък, които разполагат с лекарски кабинети, като заплащането на специалистите се осигурява предимно от родителите.

Медицинските лица в школата са недостатъчни, отбелязва Шейнин, но уточнява че в момента работата на лекарите в училище е крайно неатрактивна и те нямат мотивация да практикуват там. За тях това е липса на перспектива и професионално развитие.

Според него, за да стане работното място в българското училище атрактивно за медицински лица, трябва да бъде осигурено допълнително натоварване, което би гарантирало и по-високото им заплащане.