Мнения

Меглена Кунева: МОН работи по приоритетите

В момента в Министерството на образованието и науката има изключителна концентрация на задачи, с изпълнението на които ще бъдат постигнати основните приоритети, заяви министър Меглена Кунева по време на парламентарния контрол  в петък в отговор на въпрос за правителствената програма в частта „Образование и наука“.

В тази сфера в програмата са включени 17 приоритета, 35 цели и 109 мерки, подчерта тя.

Отчитайки свършеното от началото на мандата, вицепремиерът и министър на образованието и науката акцентира на това, което предстои в близките седмици и месеци. В момента текат обсъжданията на проектите на учебни програми за ІІ, за VІ и за VІІІ клас. В рамките на 10 дни проведохме 5 национални обсъждания по проектите на програми, покриващи всички области, в които се включиха над 500 участници.

„Поради засиления обществен интерес удължих срока за предоставянето на становища“, отбеляза Меглена Кунева.

„В понеделник ще представим публично проекта на Държавен образователен стандарт за предучилищното образование – изключително важен стандарт, който касае възпитанието и обучението в най-ранна възраст, каза тя и уточни, че проектът ще бъде подложен на широко обсъждане.

Създадохме организация за ускорена работа на работните групи по останалите стандарти. Групите заседават по-често, разширяваме техния състав, а заместник-министърът, който отговоря за средното образование, ми докладва всяка седмица за напредъка по подготовката, подчерта министър Кунева.