Ученици

Матура по четене през следващата учебна година

Нуждата от т.нар. Досие за грамотност не касае единствено подготовката на децата по български и литература. Заради неумението си да боравят с текст много от тях се провалят на изпити по природни науки защото не са в състояние да извлекат информацията от него.

Заради това целият випуск, който ще бъде в девети клас следващата учебна година, ще бъде подложен на еднократно национално външно оценяване по четене през ноември. Заложено е това да обхване около 55 000 ученици, колкото е броят на сегашните осмокласници.

При тях ще се оценява именно функционалната грамотност, тоест способността им да работят с текста, а не просто да четат механично.