Училища

Матура и приемен изпит с различна тежест за университет

Предварителните кандидатстудентски изпити вече започнаха, а матурите са след по-малко от два месеца. Традиционно и двата типа изпити са вход в по-голямата част от университетите у нас. Невинаги обаче оценката от държавно-зрелостния изпит и конкурсния имат еднаква тежест при балообразуването, отбелязва “Монитор”.

В най-желаната специалност в Софийския университет – психологията, оценката от приемен се умножава по коефициент 3, а бележката от матура по коефициент – 2,5.

Същото е положението и в специалностите политология, културология, европеистика. За прием в специалностите от Факултета по класически и нови филологии матурата също има по-малка тежест. Бележката от приемния изпит се умножава по коефициент 3, а тази от държавно-зрелостен изпит – по 2,5.

Такава е формулата за балообразуване за специалности като английска филология, немска, френска, италианска, португалска и др.

Матурата не дава равни шансове и при кандидатстването в специалности “Медицинска сестра” и “Медицинска рехабилитация”. За прием в тези програми оценката от зрелостен изпит е с коефициент 2,5, а бележката от изпит се умножава по три. Същото е положението и при педагогиката.