Институции Ученици

Матурата по химия носи стипендия на студентите по педагогика

Учениците, които са изкарали отлични оценки на матурата по математика, физика или химия и се насочат към педагогическа специалност в университета, ще бъдат поощрявани с допълнителни стипендии.

Това стана ясно от думите на просветния министър Красимир Вълчев на заседание на образователната комисия в парламента.

„Първите 30% от учениците, избрали матурата по математика, физика и химия ще бъдат с допълнителна стипендия, ако изберат професионално направление „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“ и други професионални направления, в които се завършва с педагогическа квалификация.“, заяви Вълчев. Стимули ще имат и за студентите, които решат по време на следването си да положат допълнителни курсове, за да придобият педагогическа правоспособност. За базовите училища, в които се провеждат практиките на бъдещите учители, пък ще бъдат предвидени повече средства.

Близо 500 млн. лв. от бюджета тази година бяха заделени за детските градини, училищата и университетите, подчерта Вълчев. С ръста на учителските заплати, за които ще бъдат отпуснати 360 млн. лв, за календарната 2020-а от държавната хазна ще бъдат предвидени повече средства за образование. „В проектобюджета за следващата година ще видим безпрецедентен ръст за образование, по – голям и от предходните години.“, обеща министърът. Той обясни, че има нужда от повече средства за обновяване и модернизиране на ученическите кабинети по математика и природни науки, където оборудването има най-значителен фактор. За целта следващата година ще бъдат увеличени средствата по модула „Модернизиране на системата на професионалното образование“ от националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Проблем имало и с ученическите общежития, чието състояние влияело при избора на професионална гимназия.

В бюджета за 2020-а ще бъдат предвидени и средства за национални програми в системата на висшето образование. Една от тях ще бъде насочена към модернизиране на учебните планове. Председателят на образователната комисия Милена Дамянова даде за пример, че в някои университети не се отделя внимание на приобщаващото образование, което може да се изучава само в избираемите курсове. В същото време пък студентите били задължени да изучават история на педагогиката.

Източник: monitor.bg