Училища

Матурата е вход за 96 от 103 специалности в Софийския

От тази година матурата дава равни шансове с изпита за вход в Алма матер в историческият факултет, като и двете оценки се умножават с коефициент 3, съобщава “Монитор”.

Това правило важи още във Факултета по предучилищна и училищна педагогика, историческия факултет, както и богословския и някои други.

Матурата е вход в общо 96 от 103 специалности в Алма матер тази година Алма матер разкрива и нова екзотична специалност за целия Балкански полуостров – хебраистика.

За допускане до участие в класирането в  задължително кандидатите са издържали успешно зрелостен изпит по английски език, конкурсен изпит или да имат сертификат за владеене на  английски език минимум на равнище В2 по общата европейска референтна рамка за езици както следва – Cambridge English – Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE); IELTS; Oxford Test of English.

Причината за тези изисквания е, че по време на следването студентите ще имат гост-лектори от Израел, които ще преподават на английски език.