Мнения

Материалите за олимпиади ще се получават по Интернет с парола

Училищата от Великотърновски регион вече получават по интернет материалите за общинските и областни кръгове на олимпиадите по различните дисциплини. Чрез парола в деня на конкурса училищните ръководства получават достъп до засекретените файлове с материали, които след това предоставят на учениците. РИО във Велико Търново първа в страната ще се възползва от новата възможност, която информационните и комуникационните технологии (ИКТ) предоставят.

 

Досега два дни преди датата на съответната олимпиада в инспектората пристигаха експерти от общините, за да получат материалите. След това в общините се извършваше разпределение и по училища. И това в рамките на два месеца се повтаряше повече от 15 пъти, колкото е и броят на олимпиадите, съобразен с графика на МОНМ. Новата процедура е създадена по предложение на експерта Анна Павлова, като преди това е съгласувана с общините.

 

От РИО вече са изпробвали как действа системата по време на първата олимпиада за т.г. – по руски език, която се е провела 16 януари в 27 училища в област Велико Търново. Засекретените файлове с информация са изпратени по Интернет два дни преди изпита. Точно в 08:00 часа в изпитния ден паролата за достъп до тези файлове е била публикувана на сайта на РИО и е била изпратена до електронните пощенски кутии на училищата. Паролата може да бъде съобщена и по телефона, като резервен вариант при проблеми с Интернет връзката.

 

До средата на март ще се проведат общинските кръгове на олимпиадите по 19 учебни дисциплини. На 24 януари е надпреварата на общинско ниво по информатика. Конкурсният маратон завършва на 11 март с олимпиадата по гражданско образование. За улеснение на ученици и учителите резултатите от областните кръгове също ще бъдат публикувани на сайта на инспектората.