Мнения

Маркетингът и рекламата запазени за седми клас

Предметът „Предприемачество и технологии“, който за първи път се въвежда още от първи клас е един от най-интересните, що се отнася до предварителните планове за учебни програми, които наскоро бяха изнесени от МОН.

Седми клас, в който учениците избират къде да учат, е ключов при обучението по предприемачество. В него с помощта на новите технологии учениците ще избират бъдеща професия. Проектите за нови програми предвиждат седмокласниците да намират и сравняват информация за професионалното образование, като по този начин се ориентират сами към каква гимназия да се насочат, информира „Стандарт“.

Предвидено е учениците да могат да идентифицират собствените си силни и слаби страни при избора на бъдеща работа. Обикновено консултантите по кариерно ориентиране споделят, че седмокласниците са недостатъчно ориентирани къде какво образование се предлага, затова най-често изборът на гимназия в тази възраст се прави от родителите им.

В седми се очаква децата вече да имат основна представа за дейностите, с които са свързани различните професии. В този клас учениците учат също как се изготвят рекламни материали и се правят маркетингови проучвания за създаването на бъдеща фирма.

Чисто технически летвата е вдигната доста високо, тъй като се очаква от децата да правят и рекламни клипове с видеокамери или таблети.