Мнения

Мариана Банчева е новият зам.-министър

Мариана Банчева от Националната мрежа за децата ще бъде заместник-министър на образованието на мястото на подалата оставка Милена Дамянова, каза в ефира на БНР новият министър на образованието проф. Николай Милошв.

„Мариана Банчева има опит в тази сфера. Тя ще бъде човекът, който ще поеме ресора на Дамянова“, поясни Милошев.

Мариана Банчева има магистърска степен по психология от СУ „Св. Климент Охридски“. Член е на екипа на Национална мрежа за децата от ноември 2010 година. Има дългогодишен опит в областта на образованието и развитието на политиките в областта на закрилата на децата.

Работила е за реализирането на редица национални програми и проекти в областта на: разработване на политики за управление на качеството и децентрализация на образованието; квалификацията на кадрите в образованието; прилагането на подхода, основан на правата на децата, в процеса на планиране и разработване на програми, пряко или косвено, свързани с децата; организационното развитие; стратегическото планиране; развитие на общността; развитие на училищни политики; здравното, гражданското, интеркултурното образование; образованието за устойчиво развитие; защитата от дискриминация; равнопоставеността на половете.

Била е координатор на много локални, регионални и национални проекти, реализирани от български и международни неправителствени организации, пише БГНЕС.