Мнения

Малките и средни фирми нашия район бият тези от Западна Европа по иновации

Ново проучване на Microsoft сред малките и средни предприятия (МСП) в Европа, проведено от Ipsos MORI, показва, че облачните технологии са много по-популярни сред МСП в Централна и Източна Европа* (ЦИЕ) отколкото сред същия бизнес сегмент в Западна Европа. Този резултат от изследването разкрива висок потенциал за развитие на малките и средни компании, които разчитат на иновациите за разширяване на дейността си.

Изследването на Ipsos Mori се основава на данни от над 6 800 анкетирани малки и средни фирми с до 25 служители в 22 страни в Европа и Турция, в т.ч. 9 страни от ЦИЕ: България, Чехия, Унгария, Гърция, Полша, Румъния, Словакия и Украйна. Две трети (65%) от МСП в ЦИЕ вече използват някакъв вид облачна услуга в сравнение с едва 45 на сто от колегите им в Западна Европа. В нашия регион Украйна и Чехия са начело с най-голям процент от преминали към облака фирми (съответно 85% и 75%, като и двете са доста над средната стойност за Западна Европа). Полша (52%) и Румъния (55%) са страните от ЦИЕ с най-нисък процент на компаниите, ползващи облачни технологии.

Потребителите на облачни решения от Централна и Източна Европа разглеждат ползите на тези ИТ по различен начин от компаниите, които още не са мигрирали към облака. По-голямата част (66%) от малките и средни предприятия в ЦИЕ, внедрили облачни решения, заявяват че те са от решаващо значение за постигането на бизнес растеж. В България това са повече от 3/4 от МСП с облачни решения (77%). Едва 37% от компаниите, които не ползват облак споделят, че настоящите им ИТ допринасят за развитието им (около 60% за България).

Облачните малки и средни фирми смятат, че по-високата сигурност е основна причина за преминаването към този вид технологично решение. Интересното е, че това е в рязък контраст с останалите фирми, според които сигурността и загубата на данни (съответно 72% и 71%) са повод за загриженост при преминаването към облачни услуги. Компаниите с внедрени облачни технологии нямат такива притеснения и на практика посочват именно сигурността на данните (89%) и подобряването на онлайн сигурността (82%) сред най-големите ползи от облачните услуги за бизнеса, които взимат под внимание при избора си на ИТ. Това компенсира заблудата, че облакът означава намалена сигурност, при положение че повечето мигрирали към облака фирми считат обратното за вярно, като се базират на своя практически опит.
    
„Малкият и среден бизнес в Централна и Източна Европа продължава да се развива с бързи темпове с помощта на иновативни технологии, а настоящото проучване показва, че преминалите към облака МСП изпреварват конкуренцията в останалата част на Европа. В много случаи, тъй като малките и средни фирми мигрират към облака на ранен етап, те повишават своята производителност и създават стабилна основа за растеж“, заяви Георги Ранделов, изпълнителен директор на Майкрософт България.

Прогноза за бъдещи инвестиции в облака
Проучването разкрива друго регионално различие: малкият и среден бизнес в Централна и Източна Европа е по-склонен да премине към облака в бъдеще, отколкото малките фирми в Западна Европа (33% в ЦИЕ срещу само 23% в Западна Европа). Сред изследваните страни в Централна и Източна Европа преминалите към облака фирми в Гърция, Украйна и България са най-склонни да направят допълнителни инвестиции в облачни услуги през следващата година (съответно 47%, 41% и 41%).

ИТ за иновации в период на икономически предизвикателства
Малките и средни фирми в някои от по-затруднените икономически пазари в Централна и Източна Европа смятат, че облачните услуги ще им помогнат да развият своя бизнес. Украйна, Чехия, България и Гърция са регионалните пазари, където МСП са най-склонни да използват иновации, за да реализират бизнес растеж. Внедрилите облачни решения фирми на тези пазари са съответно 85%, 75%, 67% и 67%. Малките и средни компании в Румъния (83%) и Украйна (73%) са най-склонни да се съгласят, че облакът е от решаващо значение за растежа, следвани от България (68%).

Като цяло, преминалите към облака компании във всички страни от ЦИЕ най-често изтъкват значението на облака за техните перспективи за развитие. 65% от фирмите с облачно решение заявяват, че важността на този вид технологии за бизнеса ще продължава да нараства.

Повече време за бизнес
В България изследването показва, че 41% от МСП не разполагат със служители за ИТ управление. Ролята на ИТ мениджър често се изпълнява от висшето ръководство (в 35% от комапниите без ИТ мениджър). В допълнение 51% от малките и средни фирми в България споделят, че отделят повече от 3 часа седмично за решаването на ИТ въпроси, което е значително по-високо от средното за ЦИЕ ниво (31%). Това се равнява на 156 часа на година! Време, в което мениджмънтът би могъл да изпълнява основните си функции и да се концентрира върху развитието на бизнеса си.

Независимо от икономическия отрасъл, голям процент от малките фирми са изправени пред един и същи проблем: те трябва да са сигурни, че винаги постигат повече с по-малко. Правилните облачни решения могат да имат положително въздействие върху бизнеса им и тях самите – повишаване на производителността, създаване на по-гъвкава работна култура и създаване на възможност за мениджмънта да се фокусира върху своите основни задължения и бизнес задачи.

Преминаването към облака носи множество ползи за малките фирми. За ориентираните към растеж компании това означава съсредоточване на ресурсите върху разработването на нови продукти и услуги, както и увеличаване на ефективността без нужда от допълнителни знания и ресурси за основна ИТ инфраструктура. При по-утвърдените малки фирми облакът позволява конкуриране на нивото на по-големите предприятия без пречки при навлизане на пазара, свързани със скъпи инструменти и технологии.

Допълнителна информация
Повече информация за облачните услуги на Microsoft за малките и средни предприятия могат да бъдат намерени на Microsoft Small Business Portal. Информация за сигурността, защитата на личните данни и надеждността на облачните услуги на Microsoft е предоставена на Trustworthy Computing portal.

* В региона Централна и Източна Европа са включени: България, Чехия, Гърция, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Украйна. В Западна Европа влизат Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Великобритания, Ирландия, Италия, Холандия, Норвегия, Испания, Швеция и Швейцария.
** Изследването е проведено март 2013 г. от Ipsos MORI и поръчано от Microsoft сред 2 000 компании с 25 или по-малко служители в 9 пазара в Централна и Източна Европа: България, Чехия, Гърция, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Украйна. Пълното изследване е проведено в 22 страни в Европа и Турция, с общо 6 800 респонденти на всички пазари.