Мнения

Майкрософт с първа награда в област на корпоративното гражданство

На 11 декември Reputation Institute, една от водещите световни консултантски фирми, представи своя доклад RepTrak ™ 100 за 2012 г., в който изследва и отличи компаниите с най-добрите практики в областта на корпоративното гражданство. В изследването участват потребители от 15 страни от целия свят, които са оценили 100 световни марки, като е измерено тяхното отношение към поведението на компаниите в 3 ключови области:

– „Гражданство“ – добрите практики на компанията в областта на обществено значими каузи и опазване на околната среда;
–  „Управление“ – бизнес етика на компанията, отвореност и прозрачност;
–  „Работно място“ – работна среда и практики в областта на управлението на човешките ресурси.

Microsoft е класирана на първо място в категорията „Управление“ и заема водещи позиции в останалите две области. Корпоративното гражданство е приоритетна тема в световен мащаб и Microsoft e една от компаниите, които обявиха редица значими инициативи през последните няколко месеца на 2012 година.

През септември усилията на компанията се насочиха към създаването на възможности за образование, заетост и предприемачество за 300 милиона младежи по света с представянето на програмата YouthSpark. През октомври Microsoft отбеляза 30 години от началото на доброволческата програма Employee Giving Campaign, в която от създаването си през 1983 г. досега служителите на компанията са набрали $ 1 млрд.  за повече от 31 000 нестопански организации по света и са посветили повече от 2 млн. часа от времето си, за да подпомогнат обществено значими каузи, които ги вълнуват.

Повече информация за доклада на Reputation Institute можете да намерите на техния сайт. Детайли за инициативите в корпоративното гражданство на Microsoft, както и годишния отчет, можете да разгледате онлайн.