Училища

Майкрософт стартира програмата „Училища новатори” в ЦИЕ

През януари 2008 г. Microsoft обяви поредица от стратегически споразумения и представи технологии, демонстриращи обхвата на усилията й да подпомогне предоставянето за всички на достъп до технологии. Това се случи по време на британското изложение „Технологии и образование” (British Education Technology and Training Show – BETT) и бе от особена важност за Централна и източна Европа, подчертавайки силната решимост на Майкрософт да подпомага образованието в региона чрез възприемане на технологиите.
 
Продължителни инвестиции
 
Централна и източна Европа ще се възполва от продължителния процес на инвестиране в образованието от страна на Майкрософт – компанията обяви намеренията си да инвестира 25 млн. щ. д. в тази сфера в региона. Също така ще направи съществена допълнителна инвестиция в хора, софтуер и ноу-хау в предстоящите пет години по програмата „Партньори в познанието”.
 
„Ние развиваме и разширяваме програмата ни „Партньори в познанието”, за да достигне до голям брой училища по света” казва Джеймс Бърнард, директор „Партньори в познанието”, публичен сектор по света, Майкрософт и добавя „Ние разпространяваме тази програма масово, за да я направим най.голямата от този тип в света. В следващите пет години се надяваме да достигне 72 000 училища по целия свят и започваме по-задълбочен ангажимент с 350 училища, които са наречени развиващи и те частично ще бъдат ментори.”
 
Стартът на програмата „Училища новатори
 
По време на BETT 2009 водещи мислители, хора, определящи държавната политика в образованието, администратори и директори на училища от региона на ЦИЕ ще се съберат да обсъждат най-новите находки от пилотната програма на Майкрософт „Училища новатори”. Съгласно инициативата Майкрософт работи с дванадесет местни училища от дванадесет различни държави, в които се използват пилотно най-новите информационни и комуникационни технологии на компанията. Целта е да се създадат добри, разходоефективни модели, които да бъдат прилагани в останалите части по света и по този начин да се подпомогне значително трансформацията на образователните системи по света.
 
Програмата „Училища новатори” е част от програмата на Майкрософт „Партньори в познанието”, създадена да стимулира напредъка в професионалното развитие, учебните практики и достъпа до технологии, необходими за трансформация на образованието. Допълвайки програмата „Училища новатори” мрежата на учителите новатори предоставя възможност преподавателите от 81 държави (вкл. България) да са част от виртуална общност, в която да споделят най-добрите практики, да разпространяват добри идеи и да осигуряват взаимна подкрепа. В същото време програмата „Ученици новатори” стимулира достъпа на децата в класните стаи до най-новите дигитални технологии.
 
Латвия и Румъния се присъединяват към програмата „Ученици новатори”
 
Програмата ще подкрепена от двете държави от ЦИЕ, които по време на BETT 2008 обявиха намерението си да се присъединят към нея.
 
През 2009 г.
 
в Латвия
 
предстоят съществени промени в образованието и според Aina Berce, директор на гимназия и на Форума на учителите новатори в Латвия работата с Майкрософт ще предостави възможност държавните институции в страната да се подготвят с подходящата информация и обучение за учителите, така че те да прилагат успешно информационните технологии в класните стаи и също така, че в условия на забавяне развитието на икономиката грижата за бъдещето на работната сила е от съществено значение за държавата.
 
В Румъния
 
малка част от учителите използват информационни технологии в процеса на преподаване и много от тях се опсяват да бъдат иновативни поради липсата на ментори и ноу-хау, докато дялът на учениците, които желаят да учат с новите технологии е огромен, казва Дана Бобочеа (Dana Bobocea), заместник директор на математическа гимназия в Румъния и част от румънската делегация.
 
Microsoft
 
Марк Ийст (Mark East) – управляващ директор на дивизията за образованието в Майкрософт казва „Технологиите са се превърнали в част от ежедневния живот, те са повсеместни и Майкрософт, като лидер е отговорен потребителите възможността да подобрят техните способности да използват ИКТ не само вкъщи, а и на работното място.”
 
 
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/