Мнения

Майкрософт връчи грант в размер $ 49 200 за реализацията на първия YouthSpark проект у нас

Президентът на Microsoft International Жан-Филип Кортуа обяви днес старта на Microsoft YouthSpark в България с финансиране на стойност $ 49 200 за неправителствената организация FEBA Alumni (Сдружение на възпитаниците на Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“).

Този грант ще даде възможност на организацията да реализира програма за обучение на 13 000 ученици от училища в селски и отдалечени райони в страната.

Жан-Филип Кортуа и Георги Ранделов, изпълнителен директор на Майкрософт България, връчиха на Сдружението на възпитаниците на Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ грант в размер на $ 49 200 за реализацията на първия проекта „Кариера в ИТ“ (CareerIT), чекът за които бе приет от членът на УС на Сдружението и главен асистент във Факултета по икономика и бизнес администрация в СУ „Св. Кл. Охридски“ Ралица Ганева.

„С проекта „Кариера в ИТ“ ще работим по намаляване на голямата разлика в уменията и възможностите на младежите в България”, сподели г-жа Ганева.

„Нашият анализ показва, че ако най-добре представящите се ученици участват в алтернативни и модерни образователни програми, те ще повлияят на други 15% от учениците в техните общности също да се включат. Затова смятаме допълнително да разширим предварително заложената целева група и така ще успеем да отчетем по-високи от очакваните резултати“, отбеляза още тя.

Проектът „Кариера в ИТ“, част от програмата YouthSpark е насочен към 13 000 ученици в средните училища, които са получили най-добрата външна национална годишна оценка и които са от селски райони и отдалечени области на страната. На тези младежи ще се предостави достъп до обучение по ИКТ, обучение по предприемачество в партньорство със Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, курсове за кариерно развитие и консултации, както и възможността да се възползват от настоящите ресурси и да придобият опит в областта чрез менторство.

Според проучвания на Европейската комисия младежката безработица в Европейския съюз е нараснала с 50% от началото на световната икономическа криза и засяга най-вече младежите между 15 и 24 години. В същото време са вакантни 4 милиона работни места. Проучване на Националната агенция по заетостта от миналата година показва, че повече от 19% от младежите на възраст между 15 и 29 години са безработни. Други данни показват, че този процент всъщност е по-близо до 30%. Броят на завършилите научни, технологични, инженерни и математически дисциплини в България е около 5% в сравнение с близо 11% във Великобритания, Германия, Гърция и Ирландия, според Евростат. Данни на Националната статистика показват, че около 10% от завършващите студенти напускат страната, за да получат висшето си образование в чужбина и никога не се връщат. Изследвания на Евробарометър констатират, че 74% искат да емигрират. В резултат на тази липса на умения Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд смята, че България губи повече от 1 милиард евро на година.

Проектът „Кариера в ИТ“ ще помогне на Сдружението да подкрепи общата национална цел за удвояване на броя на завършилите висше образование, както се предвижда в рамките на програмата „Европа 2020“. Това е един от 27 гранта на Microsoft YouthSpark за младежки неправителствени организации в 25 страни в Европа през 2013 г. и част от световния ангажимент на Microsoft да се създадат възможности за 300 милиона младежи в 100 страни през следващите три години. Инициативата на компанията е повече от филантропия и включва също редица други програми – както нови, така и разширени. Те дават възможност на младите хора да планират и реализират пълния си потенциал, като ги свързват с по-големи възможности за образование, заетост и предприемачество. Сред тези програми са: Imagine Cup, Innovate for Good, Skype в класната стая, Bizspark, Office365 for EDU, Dreamspark и Партньори в познанието.

Прочети още за проекта

Още по темата