Мнения

Майкрософт България с награда за отговорен бизнес

Награденият проект е „Модел за интердисциплинарно проектно-ориентирано обучение в началното училище при интегриране на технологиите” – съвместно начинание между Майкрософт България и Сдружение „Образование и технологии” по програмата „Партньори в познанието”. Разработването му е породено от необходимостта от интегриране на информационните технологии в процеса на обучение в началното училище. Резултатът от реализацията му е създаването и внедряването на нова методика за интегриране на технологиите в учебния процес.

 

 

Проектът е насочен към учениците от началното училище (6-11 години) и стартира през 2005 г. През учебната 2006/2007 година се внедряват пилотно проектите за трети и четвърти клас. През 2007/2008 г. година се провежда експериментална работа с ученици от първи и втори клас. От 2007 г. до 2009 г. са проведени над 30 обучителни семинари и работни срещи в цялата страна. В резултат около 2000 учители са запознати с методиката и имат възможност да я прилагат в своята работа.


Подробности за проекта са публикуванни тук.

 

Общият брой претенденти за наградата бе дванесет.

 

Първа награда спечели Овергаз заради постоянството си в подкрепата на професионалните гимназии от цялата страна, в които се изучава специалността „Газова техника”, а те вече са 22. Освен оборудвани кабинети и лаборатории, обучения на преподаватели, както и специализирана литература, Овергаз осигурява на бъдещите газовици платени стажове и производствена практика.

 

Трето място бе присъдено на 3-то място Хюлет Пакард България за за иновации в образованието.