Учители

Майкрософт България проведе среща с учители по въпросите на детската безопасност в Интернет

На 20 февруари 2009 г. в киносалона на 18-то СОУ „Уилиям Гладстон” в София в рамките на обучението от страна на Майкрософт на начални учители за преподаване по „Модел на интердисциплинарно ситуационно обучение в началното училище при интегриране на технологиите” се проведе дискусия с учителите за безопасността на децата в Интернет, които са на възраст от 6 г. до 16 г. Дискусията бе водена от г-н Огнян Киряков – управляващ директор на „Майкрософт България” ЕООД и г-жа Христина Христозова – маркетинг директор на компанията.
 
Целта на срещата бе учителите, които са в ежедневен контакт с децата и комуникират с родителите да разговарят с тях по въпросите на интернет безопасността, така както често разговарят с учениците по други важни въпроси и посланията на кампанията „Децата безопасно в Интернет”  да достигнат до колкото е възможно повече родители.
 
По време на срещата бяха представени възможности за предпазване на децата от опасностите в Интернет, които са свързани повече с общуването между родителите и учителите от една страна и децата от друга и в по-малка степен засягат технологичните средства за сигурност. Проведе се и дискусия с учителите, в която част от тях споделиха, както опит в обучението на децата по Информационни технологии, така и мнения за осигуряване безопасността на децата в Интернет. Акцент в срещата бе необходимостта от родителски и учителски контрол, но паралелно с това решаване проблемите с децата, свързани с интернет безопасността по лек, безконфликтен начин и на базата на отношения, основаващи се на взаимно доверие.
 
При откриване на дискусията г-н Киряков отбеляза, че информационните технологии предоставят огромни възможности пред образованието и че благодарение на тях цялото съдържание на света е събрано в една мрежа, в която ние го достъпваме лесно, но паралелно с това Интернет има и своята тъмна страна, както и всяка друга придобивка на съвременното общество. „Интернет много често е наричан виртуален свят. Използвайки думата свят имаме предвид, че той е паралелен на това, което ни заобикаля, на реалния свят, той е алтернатива на реалния свят. Голяма част от всички опасности, които дебнат нашите деца в реалния свят се пренасят и във виртуалния свят. Там също има хора, които се опитват да ни откраднат парите, да злоупотребят сексуално, да проявят друго насилие. Проблемите на реалния свят са се пренесли в Интернет и това е съвсем естествено. Майкрософт в глобен мащаб, осъзнавайки всичко това и намирайки се на ръба на технологичната вълна, обръща внимание за безопасността на децата в Интернет. В България вече втора година провеждаме кампанията „Децата безопасно в Интернет.” са част от думите, с които генералният директор на Майкрософт България откри дискусията.
 
Като част от кампанията са създадени осем златни правила, които децата да спазват за тяхната безопасност в Интернет. Те са създадени за ученици на възраст от 6 г. 16 г. и някои от правилата са спорни за по-големите.
 
Правилата, представени на срещата от г-н Огнян Киряков са следните:
 
  1. За да използвам компютъра трябва поискам разрешение от родителите си.
  2. Ще пазя в тайна от всекиго своите пароли.
  3. Ще отварям е-писма само от хора, които познавам.
  4. Винаги ще казвам на родителите си, когато имам проблеми.
  5. Ще използвам компютъра не повече от един час на ден.
  6. Няма да давам името или адреса си на никого в Интернет.
  7. Ще съгласувам с родителите си сайтовете в Интернет, които посещавам.
  8. Уважавай всички във виртуалния свят, но се доверявай само тези, които истински познаваш.
 
Седем от правилата са създадени от организаторите на кампанията „Децата безопасно в Интернет”. За осмото правило, като част от кампанията, е обявен конкурс сред децата от цяла България. Получени са над 1600 предложения, като единодушно е избрано правилото, предложено от дванадесет годишната Здравка Иванова от гр. Плевен.
 
В дискусията бяха представени вградените в почти всеки браузър настройки за родителски контрол и вградените такива в операционната система Windows Vista, които са много лесни за използване, но малка част от родителите знаят, че има такива и как да работят с тях. Други общо достъпни и прости технологични средства за родителски контрол, които бяха отбелязани са история на на браузване и че, ако тя е изтрита това почти винаги е сигнал за опасност. Бе отбелязано също така, че всеки родител трябва да проверява историята на браузване на децата си. Друго подобно средство е помощника с думи в полето за въвеждане на интернет адрес в браузъра.
 
На всеки учител, участвал в срещата бяха предоставени плакат с осемте правила, описани по-горе, който да бъде поставен на стената в класната стая и DVD с филм за безопасността на децата в Интернет, който да бъде гледан в училище от учениците.
 
През януари 2009 г. инициативата „Децата безопасно в Интернет” бе отличена с награда за отговорен бизнес на на Годишните награди за отговорен бизнес на Български форум на бизнес лидерите за 2008 г.
 
Маркетинг директорът на Майкрософт България г-жа Христина Христозова представи част от новите неща в следващата кампания „Децата безопасно в Интернет”.
 
Сред новостите, които предстоят в кампанията е конкурс „Урок за родители” с много награди, в който децата ще дадат своите предложения как родителите и учителите най-добре могат да ги предпазят. Най-добрите предложения ще бъдат разпространени в различни наръчници. Тези наръчници ще бъдат разпространявани от Майкрософт, за да може добрите идеи да достигнат до колкото е възможно повече хора. В тази връзка бе отбелязано, че децата се учат много бързо и често знаят повече за информационните технологии от своите родители и поради това влизането им в ролята на учители на техните родители по въпросите на безопасността в Интернет е особено важно.
 
Възможно е в предстоящото издание на кампанията да бъде включен конкурс за учебен проект, разработен от учители, който е за детската безопасност в Интернет.
 

Учителите прекарват много време с децата и представителите на Майкрософт обявиха по време на срещата, че разчита много, както на подкрепата на учителите, така и на предложения от тяхна страна.

Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/