Ученици

Майкрософт България представи темата за дигитална трансформация в образованието на конференцията „Educate to Create“

На 20 април 2018 г., София – Майкрософт България се включи в конференцията „Educate to Create: From Digital Consumers to Digital Creators“ с представяне на важността и ролята на дигиталната трансформация в сектора на образованието. Темата коментира Даниел Бачелич, директор „ИТ решения за образованието“ в Майкрософт за регион Мултикънтри Европа, като част от пленарната сесия „Building Ecosystems for digital creativity: partnerships and players“.

„Майкрософт е основана на принципа, че хората могат да постигат забележителни неща, когато имат достъп до съвременни технологии. Ние се ангажираме да си партнираме с преподавателите в стремежа им да променят начина на обучение. Така учениците се стимулират да развиват основни житейски умения, адекватни за 21 век, като комуникация, сътрудничество, компютърно мислене, критично мислене и творчество. Нововъведенията в Windows, Office 365, Azure и модерните устройства за работа помагат на учители и ученици да бъдат продуктивни и да подобрят учебните резултати. Заедно с подкрепата и решенията на нашите партньори, имаме невероятната възможност да създаваме образование от следващо поколение чрез дигитална трансформация“, заяви Даниел Бачелич.

Включване на учениците в учебния процес
Майкрософт работи за осигуряването на дигитално обучение, което обогатява опита и подобрява резултатите от обучението. ИТ решенията на компанията в сферата на образованието дават възможност на учениците да подобрят успеха си чрез различни курсове, приложения и игри, които ги държат ангажирани и продуктивни, като същевременно им преподават основните за 21 век технологични умения.
• Достъпни устройства за всеки стил на учене заедно с Office 365, които развиват дигиталните умения на учениците.
• С пълна учебна програма от технологични курсове и средства за учене, Imagine Academy помага на учениците да развият дигитална грамотност, да се заинтересуват от програмирането и да получат сертификати за основни ИТ умения.
• Улесняване на обучението чрез игри с Minecraft: Education Edition.

Повече възможности за учителите
„В Майкрософт възприемаме преподавателите като „героите в класната стая“, които непрекъснато разширяват границите на дигитализация на образователния процес. Стремим се да осигурим на учителите достъп до лесни за използване технологии, които им позволяват да преподават, като насърчават творческото мислене и използват ефективно ограниченото време на учебния час“, допълва Бачелич.
• От класната стая до домашната работа – технологичните решения на Майкрософт помагат на учителите да организират и надграждат учебната програма.
• Съврзване с други педагози по света в общността на Microsoft Educator, където учителите могат да предприемат виртуални екскурзии чрез Skype в класната стая, да намерят готови уроци или просто да помогнат на учениците да общуват със своите връстници в други точки на света.
• Тренинг програми за учители – дигиталиизране на класната стая с инструменти за професионално развитие, достъпни онлайн, и индивидуални възможности за обучение.

Източник: Microsoft България