Мнения

Майкрософт България организира обучение за учители от 3 и 4-ти класове от град Бургас и региона

Уважаеми колеги,

На
1 и 2 декември 2007 г. Майкрософт България, в рамките на инициативата „Партньори в познанието“ организира обучение за учители от началната степен – 3-ти и 4-ти класове на тема „Модел за интердисциплинарно ситуационно обучение в началното училище при интегриране на технологиите“ вБургас за учители от Бургас и ригиона.

Учебната програма и проектите са разработени от екип от Бургаския държавен университет „Проф. Асен Златаров“ с ръководител д-р Румяна Папанчева.
Съдържанието е изцяло съобразено с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание за началното училище.

Съдържанието е апробирано в две Бургаски училища през учебната 2006/2007 г. – Начално базово училище “Михаил Лъкатник” и ОУ “Антон Страшимиров”.
Обучението ще обхване 40 учители.
На 1.декември е обучението за учители, които през тази учебна година преподават на 3 клас.
На 2 декември е обучението за учители, преподаващи на 4 клас.
Майкрософт България, в рамките на инициативата „Партньори в познанието“ финансира следното:
– Заплащане на лектори;

– Учебни материали и консумативи необходими за обучението.
 
Не се покриват командировъчни, храна и хотел и транспортни разходи!
 
Заявката за участие е отворена за всички начални учители, преподаващи в 3-ти и 4-ти клас през настоящата учебна година от Бургас и региона.
 
Всеки обучен учител има задължението да използва и прилага наученото в клас, като в края на учебната година предаде доклад-описание как е протекъл учебният процес.
 
Моля, изпращайте попълнените заявки за участие на адрес:  itlearning@hotmail.com, не по късно от 17-ти ноември, 2007 г. Одобрените учители ще получат официална покана на 25 ноември, 2007 г. по електронната поща, от която е подадена заявката.Имената им ще бъдат обявени и на сайта www.teacher.bg.
 
ОПИСАНИЕ 

Проекти III клас:

Празници и обичаи

Учениците формират компетентност за различните празници и обичаи, характерни за българския национален бит. Чрез изследването и съпоставянето на българските ценности, претворени в традициите, с традициите и ценностите на други народности, обитаващи територията на България, обучаваните градят позиция на толерантни европейски граждани.
 
Галерия на българската слава

Учениците развиват темата за личностите, допринесли за съществуването и развитието на България. Акцентира се на живота и делото на просветители и апостоли, прави се преход към съвременните имена – гордост на страната, както и към достойните българи около нас.

Проекти IV клас

Енергия на бъдещето

Този проект формира у учениците компетентности и гражданска позиция относно традиционните източници на енергия; ядрената енергия и нейното присъствие в съвременния свят; търсене на пътища за пестене на енергия и използване на алтернативни източници на енергия в бъдеще.
 
Пътеводител на моя роден край

Този проект развива темата за туризма и неговото значение за нашата страна. Вниманието се съсредоточава върху историческите и културни забележителности на родния край. Целта е разработването на електронен пътеводител на родния край, съпроводен от няколко видео-маршрута на родния град.