Мнения

Майкрософт България организира обучение за учители от 3 и 4-ти класове

Уважаеми колеги,
На 19, 20 и 21 ноември 2007 г. Майкрософт България, в рамките на инициативата „Партньори в познанието“ организира обучение за учители от началната степен – 3-ти и 4-ти класове на тема „Модел за интердисциплинарно ситуационно обучение в началното училище при интегриране на технологиите“ във Велико Търново.
Учебната програма и проектите са разработени от екип от Бургаския държавен университет „Проф. Асен Златаров“ с ръководител д-р Румяна Папанчева.

Съдържанието е изцяло съобразено с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание за началното училище.


Съдържанието е апробирано в две Бургаски училища през учебната 2006/2007 г. – Начално базово училище “Михаил Лъкатник” и ОУ “Антон Страшимиров”.

Обучението ще обхване 40 учители общо. Майкрософт България, в рамките на инициативата „Партньори в познанието“ финансира следното:
– Разходи за хотел;
– Разходи за храна – закуска, обяд и вечеря;
– Заплащане на лектори;
– Учебни материали и консумативи необходими за обучението.

Одобрените учители следва да заплатят транспортните разходи.

Не се покриват командировъчни!

Заявката за участие е отворена за всички начални учители, преподаващи в 3-ти и 4-ти клас през настоящата учебна година.

Всеки обучен учител има задължението да използва и прилага наученото в клас, като в края на учебната година предаде доклад-описание как е протекъл учебният процес.

Моля, изпращайте попълнените заявки за участие на адрес:  itlearning@hotmail.com, не по късно от 9-ти ноември, 2007 г. Одобрените учители ще получат официална покана на 13 ноември, 2007 г. по електронната поща, от която е подадена заявката, както и подробности за хотела и мястото на обучението. Имената им ще бъдат обявени и на сайта www.teacher.bg.

Изтегли заявката за участие

ОПИСАНИЕ

Проекти III клас:

Празници и обичаи
Учениците формират компетентност за различните празници и обичаи, характерни за българския национален бит. Чрез изследването и съпоставянето на българските ценности, претворени в традициите, с традициите и ценностите на други народности, обитаващи територията на България, обучаваните градят позиция на толерантни европейски граждани.

 Галерия на българската слава
Учениците развиват темата за личностите, допринесли за съществуването и развитието на България. Акцентира се на живота и делото на просветители и апостоли, прави се преход към съвременните имена – гордост на страната, както и към достойните българи около нас.

Проекти IV клас

Енергия на бъдещето
Този проект формира у учениците компетентности и гражданска позиция относно традиционните източници на енергия; ядрената енергия и нейното присъствие в съвременния свят; търсене на пътища за пестене на енергия и използване на алтернативни източници на енергия в бъдеще. 
 
Пътеводител на моя роден край
Този проект развива темата за туризма и неговото значение за нашата страна. Вниманието се съсредоточава върху историческите и културни забележителности на родния край. Целта е разработването на електронен пътеводител на родния край, съпроводен от няколко видео-маршрута на родния град. 

МЕТОДОЛОГИЯ