Мнения

Майкрософт България организира конференция за преподаватели от цялата страна

В началото на декември т.г. Майкрософт България организира конференция за преподаватели от цялата страна, които са част от програмите за иновативно образование Microsoft School. Целта на инициативите е да припознаят училища, които полагат усилия да въведат дигиталните процеси в училище, като метод за повишаване на продуктивността и ефикасно разпределение на време и ресурси. Училищата, чийто представители участваха в конференцията, бяха припознати от Microsoft за Microsoft InnovativeSchool за календарна година 2017 и 5 от директорите споделиха своите добри практики, както и какви са ползите от включването на съвременни технологии във всекидневната им работа.

Друга основна част от дискусията беше фокусирана върху образователната платформа Office 365 Education(О365 Edu), коятовече се използва в над 800 училища в страната. O365 Edu предоставя възможности за онлайн комуникация в училище като електронна поща за учители и ученици, поддържане на календар и опцията за споделянето му, поставяне на задачи и проследяване на изпълнението им, създаване на списъци с контакти, както и онлайн групи по класове и по интереси.С най-популярните Office приложения (Word, Excel, PowerPoint, OneNote) пък могат лесно да се създават и споделят документи. Чрез OneNote учителят може да направи бележник на класа, да предоставя електронно учебно съдържание, да задава домашни и да ги проверява. Друга технология от интерес за преподавателите беше новото Майкрософт приложение Sway, с което могат да се правят онлайн интерактивни презентации, доклади и отчети, както и да се импортира вече готово съдържание за целта.Skype навлиза все по-активно с класната стая с възможностите за комуникация и сътрудничество в училища/ университети, организиране на виртуални родителски срещи и видео разговори с гост лектори в часовете.

„Технологиите и решенията на Майкрософт ни позволяват да съчетаваме традиционното с модерното, да експериментираме и да бъдем иновативни, за да се доближим максимално до потребностите на новото поколение. Същевременно технологиите улесняват и преподаването, както по отношение на организацията на работата в класната стая, така и по отношение на работата от всяко едно място на всеки ученик по всяко време”, коментира Иван Гьонов, преподавател по информатика и информационни технологии във френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ в София.

„Като учители винаги търсим начин, по който адекватно да включим новите технологии в преподаването. Стараем се да мотивираме и учениците да представят себе си и да интерпретират света около тях чрез технологиите”, допълва Гергана Петрова, старши учител по информатика и информационни технологии в ПМГ „ Акад. Боян Петканчин“ в гр. Хасково.

„Решенията на Майкрософт и новите технологии правят учебния материал много по-нагледен, което е от полза за учениците ми. Например, едно е да обясняваш какво е слънчева система например, друго да демонстрираш нагледно със снимки и графики, а още по-добре е когато е анимирано и така се представят планетарните движения“, споделя Росен Ралчев, учител по география и икономика в испанска езикова гимназия „Мигел де Сервантес“ в София.

В рамките на програмите си за иновативно образование Microsoft провежда и кампанията Microsoft InnovativeEducators (MIE), която припознава иновативни учители, които прилагат последните технологични решения на Microsoft в своята ежедневна работа в училище. Ежегодно от листата на MIE се излъчват най-добрите от тях, които получават статус на Microsoft InnovativeEducator Expert. Експертите получават възможността да работят в тясно сътрудничество с Microsoft за въвеждане на иновациите в образованието. За 2017, Microsoft определи 6 Microsoft Innovative Educators Expert, коитоработихапоразличнипроектисъвместно с компанията в продължение на няколкомесеца.Всякагодинавсекиедин MIE Expert участва в глобалносъстезание,катомогатчрезпредставянетоси през годинатадаспечелятмясто на най-големияпреподавателскифорум Microsoft E2.

По време на конференцията в България бяха обявени и имената на MIE Expert преподаватели, които ще участват в Е2 конференцията в Торонто. Това са Гергана Петрова от ПМГ „Академик Боян Петканчин“ в гр. Хасково, Росен Ралчев от 164 ГПИЕ „Мигел Де Сервантес“ в София и Иван Гьонов от 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ в София

От скоро учениците и преподаватели могат да се възползват и от платформата Microsoft Imagine Academy. Тя дава достъп до разнообразие от ресурси, които всеки преподавател може да използва, за да създаде персонализиран учебен план за своите ученици.Платформата е създадена, за да даде на учениците добра теоретична и практическа подготовкаи да им помогне да изградят умения, необходими за успешната реализация и намиране на добра работа в 21 век.

Microsoft Imagine Academy дава освен начин за изграждане на знания и умения от учениците, така и възможност за сертифицирането им чрез полагане на изпит в желана област. При успешно представяне ученикът получава световно признат сертификат за покриване на дадено ниво. Основните направления, които платформата покрива са Computer Science, Data Science иProductivitySolutions.

Източник: Майкрософт България