Мнения

Майкрософт България е дарила $ 132 000 на неправителствени организации през 2014 г.

Над 100 представители на повече от 70 граждански организации от цялата страна участваха в традиционния Ден на неправителствените организации „Технологии за добри каузи“, който се организира от фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и Майкрсофот за седма поредна година. Обучителният семинар се проведе в София на 19 юни, петък.

Събитието има за цел да представи новите възможности, които технологиите дават за повишаване ефективността на гражданските организации. В първия панел на срещата бяха демонстрирани възможностите на Office 365 за неправителствените организации. IT специалистът Георги Иванов обясни как се инсталира Office 365 и как се осъществява миграцията към него от предходната версия софтуер. След това направи и практическо обучение за функциите на облачната технология. Във втория панел лекторът Светлана Начева запозна присъстващите с Microsoft Excel. Тя показа как чрез програмата се представят данни в табличен вид, как се извършват изчисления и как графично можем да представяме данни. Тук ще намерите изложените презентации.

Срещата откриха Илияна Николова, изпълнителен директор на ФРГИ и Петър Иванов, изпълнителен директор на Майкрософт България. След като подчерта значението на неправителствените организации за държавата, Петър Иванов заяви, че Майкрософт ще продължи да подкрепя НПО сектора. „През 2014 г. Майкрософт дари 132 000 долара на неправителствените организации. Тази тенденция се запазва и през 2015 и със сигурност ще продължи и в бъдеще“, – категоричен беше Петър Иванов.

По време на събитието екип на ФРГИ представи и възможността неправителствени организации и читалища да получат като дарение лицензиран софтуер по програмата за дарения на информационни и комуникационни продукти „TехСуп“, която се реализира отново в партньорство с Майкрософт. В България програма „ТехСуп“ се администрира от ФРГИ и има за цел да подпомага неправителствените организации и читалищата в страната, като предоставя безвъзмездно софтуер.