Мнения

Лятно училище “Правата на малцинствата – норми и практики в страните от Централна и Югоизточна Европа“

Националният университет за публични услуги (NUPS) в сътрудничество с Институт „Том Лантос“ организира своята първа международна лятна школа по правата на малцинствата със специален фокус върху прилагането на нормите в Централна и Югоизточна Европа.

Лятното училище ще бъде домакин на 30-35 участници от Европа и другаде. На форума ще се обсъждат актуални практики и изследвания по въпроси, свързани с малцинствата, с водещи експерти и практици в областта на етнокултурното многообразие.

Могат да кандидатстват държавни служители, лица, вземащи решения, преподаватели, студенти и докторанти, членове на организации на гражданското общество, специалисти и други, които се занимават с или се интересуват от въпроси, свързани с малцинствата.
 

Краен срок: 8 юли 2013 г.

Пълна информация намерете Tук