Мнения

Лятна занималня в “Медиа”

“Медиа” е един от най-големите образователни центрове в България.  Тук се грижатза обучението и развитието на детето между 5 и 18 г., а езиковият център предлага и специализирано обучение за възрастни. “Медиа”  е лицензиран изпитен център на Pearson и Cambridge.

Докато децата се забавляват в лятната занималня на „Медиа” Витоша, през август ще се подготвят и за училище с четене, писане и математика, преговорени с усмивки и любими занимания!

В среда на радост и любов,  детето в “Медиа”  учи, играе и твори. Помагатму да се справя възможно най-добре в училище  и в живота си.

“Медиа” организира дейността си под формата на интерактивни езикови курсове, целодневна и полудневна ученическа занималня, специализирани творчески кръжоци, лагери, зелени училища и инициативи сред природата.

Съчетават сетрадиционните методи с новаторски подход като учене чрез преживяване, интерактивно преподаване на учебния материал и подготовка на домашната работа, творчески работилници, театрални ателиета, развиване на добродетели и екологично съзнание,  психологически тренинги, лагери и занимания сред природата.

В “Медиа” детето е уникална личност.   Създават сеусловия за цялостното й хармонично развитие – интелектуално, емоционално, физическо, социално.  

Източник: mediaedu.bg