Учители

Любопитно: Намериха ново доказателство за Питагоровата теорема

Математикът Андрес Навас от университета Сантяго де Чили представи поредното просто и нагледно доказателство на теоремата на Питагор. Информация за изследването е публикувана на сайта arXiv.org.

Питагоровата теорема гласи, че в правоъгълен триъгълник (триъгълник, който има прав ъгъл) хипотенузата на втора степен (хипотенузата е най-голямата страна, която се намира срещу правия ъгъл) е равна на сбора от катетите на втора степен (катетите са двете по-малки страни). Към момента има над 350 различни доказателства за това твърдение, пише fbr.bg.

Навас е използвал теоремата Бояй-Гервин, която доказва, че два произволни многоъгълника с еднаква площ са и равносъставни. Чрез теоремата и посредством ротации на правоъгълния триъгълник математикът е извел необходимото му доказателство.

Холандският математик и историк Бартел ван дер Варден заявява в книгата си „Пробуждащата се наука. Математиката на древен Египет, Вавилон и Гърция“, че теоремата на Питагор е била използвана от индийците, египтяните и жителите на Вавилон още през 18 век преди новата ера. Все пак теоремата е придобила широка популярност, след като Евклид е публикувал своите 13 книги „Начала“. Там, в края на първата книга, е изведена и доказана теоремата на Питагор.