Мнения

Любопитно: Кои са най-образованите нации?

В глобален план, процентът на хората по света с висше образование непрекъснато расте. В САЩ за 2010 г. той е 40%, а средно за развитите страни е около 30.

Някои, като Полша например, бележат невероятен ръст от повече от 7% в рамките на едва 13 години. При население от близо 39 000 000 души за 2010 година, това значи че ръст от около 2 700 000 висшисти.

ОИСР сравни процента на хора с висше образование в 34-те държави членки, както и някои други големи икономики. Държавите на челни места са и тези, които влагат най-много пари в образование, пише сайтът profit.bg.

Любопитен е фактът, че в десетте най-високо класирани държави, процентът на безработните, завършили колеж или университет е от 2.8% (Австралия) до 5.4% (Канада).

В изследването са обхванати граждани в трудоспособна възраст  (от 25 до 64) като са взети под внимание годините на обучение.

Ето и класацията на най-образованите нации

1. Канада
% от населението с образование над средното: 51%
Среден годишен ръст на този процент: 2.4%
БВП на глава от населението: 39 050 долара
През 2000 година процентът бе 40%. В образование в страната се влага 6.1% от БВП (за 2009 г.), което е по-малко от средното за ОИСР. 2.5% от тези средства отиват за висше образование. Канада не привлича много чужди студенти в сравнение с други държави – те са само 6.6%, което е под средното за ОИСР (8%).

2. Израел
% от населението с образование над средното: 46%
Среден годишен ръст на този процент: няма данни
БВП на глава от населението: 26 531 долара
Израел се присъединява към ОИСР през 2010 година. В тази година техният БВП на глава от населението е със 7 000 под средния за ОИСР. Въпреки това, 92% от гражданите са завършили гимназия през 2010 година, което е доста над средното за ОИСР от 84%. През 2009 година Израел влага в образование 7.2% от БВП, което е 6-тото най-високо в ОИСР.

3. Япония
% от населението с образование над средното: 45%
Среден годишен ръст на този процент: 2.9%
БВП на глава от населението: 33 785 долара
96% от гражданите завършват гимназия, като това е вторият най-добър процент в ОИСР.
Въпреки това, Wall Street Journal съобщава, че безработицата сред завършилите колеж се увеличава. 15% от тези, завършили през пролетта на 2012 година, нямат работа.

4. САЩ
% от населението с образование над средното: 42%
Среден годишен ръст на този процент: 1.3% (втори най-нисък)
БВП на глава от населението: 46 548
77% от гимназистите завършват гимназия, което е доста под средното за ОИСР (84%). Въпреки това, САЩ са една от държавите, където се влагат най-много пари в образователната система – 7.3% от БВП за 2009 година.
САЩ е държавата, където се влагат най-много средства във висше образование – 2.6%.

5. Нова Зеландия
% от населението с образование над средното: 41%
Среден годишен ръст на този процент: 3.5%
БВП на глава от населението: 29 711 долара
Населението на малката държава е нараснало с 13.2% в периода 2000 – 2010 година. Броят на хората с висше образование пък е скочил от 29% на 41% за този период.
Тук идват много чуждестранни студенти – 14.2% от всички.

6. Южна Корея
% от населението с образование над средното: 40%
Среден годишен ръст на този процент: 5.2%
БВП на глава от населението: 28 797 долара
Между 2000 и 2010 година процентът на граждани с висше образование се е увеличил от 24% на 40%.

7. Великобритания
% от населението с образование над средното: 38%
Среден годишен ръст на този процент: 4%
БВП на глава от населението: 35 756 долара
Между 2000 и 2010 година процентът на завършили висше образование е скочил с 12 процентни пункта.
Чуждестранните студенти са 16%.

8. Финландия
% от населението с образование над средното: 38%
Среден годишен ръст на този процент: 1.8%
БВП на глава от населението: 36 307 долара
Финландия влага 6.4% от БВП в образование, като 97.6% от средствата са публични.
Държавата пада от четвърто на осмо място в класацията.
Безработицата е 4.4% сред тези с висше образование и 8.4% сред тези без.

9. Австралия
% от населението с образование над средното: 38%
Среден годишен ръст на този процент: 3.2%
БВП на глава от населението: 40 790 долара
Австралия е любима на чуждестранните студенти – 21.2% от всички. Само в Люксембург има повече чужди студенти.

10. Ирландия
% от населението с образование над средното: 37%
Среден годишен ръст на този процент: 7.3%
БВП на глава от населението: 40 478 долара
За периода 2000 – 2020 процентът на граждани с висше образование почти се удвои. Ирландия има най-бързия ръст в класацията.
Процентът на завършили гимназия също скочи от 74% на 94%.