Учители

Любопитно: Броят на учителите леко се увеличава

Въпреки че учениците намаляват, традиционната права зависимост между техния брой и този на учителите, за отчетния период от миналата учебна година, този път е „обърната“. Учителите се увеличават.

Заедно с директорите и помощник-директорите с преподавателска заетост те са 45 300 или с 84 повече от предната година.

93% от българските учители са с висше образование, като четири от всеки пет от тях са жени.

Те преподават на общо 609 803 деца, 7603 от които посещават някое от 70-те частни учлища.