Ученици

Локална младежка академия през февруари в Стара Загора

Локални младежки академии на Национален младежки форум (НМФ) са обучителни събития в различни общини на страната, имащи за целта да съберат на едно място потенциалните местни младежки лидери, които искат да развиват идеи и концепции, да усъвършенстват знания и умения, и не на последно място: желаят позитивна промяна на средата в региона, в който живеят.

НМФ работи активно по основен приоритет „Образование“ на организацията и изпълнява проект за „Насърчаване на включването на младежките организации и младите хора в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво“.

Локалните младежки академии на НМФ стартираха през март 2015 в гр. София и гр. Батак, през април в Правец, Силистра и Варна, и продължиха в градове: Харманли, Бургас, Карнобат, Видин и Велико Търново. За допълнителна информация, моля посетете: www.youthacademy.bg

Наши участници могат да бъдат млади хора на възраст между 15 и 29 години – лица активно работещи с младежи или с младежки организации. Разходите по настаняване, храна и материали на всички участници се поемат от организаторите!

Oще информация