Ученици

Литературна олимпиада за поезия с три теми

МОМН, РИО – Плевен и Сдружение литературно общество – Варна обявяват „Литературна олимпиада за поезия“ с теми „Море, мое море“, „Любовта е по-силна от всички нас“ и „Мил и свиден е родният край“.

Олимпиадата за поезия – 2012 г. се провежда на конкурсни начала като за всяка тема се определят по шест награди: I, II, III и 3 поощрения.

Участието в олимпиадата е в две възрастови групи:

Първа група за поети на възраст до 20 години;
Втора група за поети на възраст над 20 години.

В олимпиадата за поезия участието е индивидуално – всеки участник представя до 10 стихотворения, написани през календарната 2012 година. Писмата се придружават със снимка и кратка автобиография.

Краен срок за представяне на стиховете: 31 март 2013 година.

Във всеки брой на вестник „Литература и общество“ се публикуват стихотворенията и имената на авторите, стигнали до финалния кръг.

Наградите се връчват за 24 май.

Стихотворенията да се изпращат на адрес:

9000 гр. Варна, ул. „Драган Цанков“ №18
Сдружение литературно общество – Варна
e-mail: litobshtestvo@аbv.bg и litolimp@abv.bg