Ученици

Литературен конкурс на тема “Читалищата – извор на мъдрост и духовна светлина“

По случай 90-годишния юбилей от създаването на народно читалище „Св. св. Кирил и Методий – 1922″, София, кв, Модерно предградие“ се обявява литературен конкурс на тема „Читалищата – извор на мъдрост и духовна свелина“ за написване на стихотворение и есе.

В конкурса могат да участват ученици от 8 до 12 клас и възрастни без ограничение на възрастта.

Всеки участник може да изпрати три стихотворения или две есета.

Най-хубавите творби ще бъдат наградени със специални награди.

Литературните творби в три екземпляра, написани на компютър или на пишеща машина, изпращайте на адрес: гр. София – 1360, кв. Модерно предградие, бул. „Европа“ № 20, Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1922“, или на електронен адрес: kim_evropa20@abv.bg

Краен срок за получаване на творбите: 31 март 2012 г.

За повече информация – тел.: 826 92 45, 826 64 15
e-mail: kim_evropa20@abv.bg
http://www.nchkirilimetodii.hit.bg