Ученици

Литературен конкурс за ученици “Приказка за малкия закрилник на голямата природа“

Произведенията в литературния конкурс за ученици „Приказка за малкия закрилник на голямата природа“ трябва да са с определена насоченост към разделното събиране и оползотворяване на отпадъците като средство за опазване на природата.

Възрастови групи:

Първа група – деца от 10 до 12-годишна възраст;
Втора група – деца от 12 до 15-годишна възраст.

Участието е с една творба, написана на компютър при максимален брой страници – 3 (три).

Краен срок: 1 април 2016 г.

Още информация