Ученици

Литература, математика и езици задължителни за всички в 11 и 12 клас

Литературата, математиката и чуждите езици, по новите учебни програми, ще бъдат задължителни за всички ученици в 11-и и 12-и клас, независимо дали учениците са избрали профил или професия, по новия Закон за предучилищното и училищното образование. Това каза Евгения Костадинова, директор на Дирекцията „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в Министерството на образованието и науката (МОН), цитирана от БТА.

Тя уточни, че литературата ще се изучава задължително и с еднакъв брой часове до 12-клас от всички ученици, защото те ще държат матура по български език и литература. Костадинова отбеляза, че „и в момента, в част от училищата, история и география не се учи чак до 12-и клас“.

На въпрос, че в новите учебни програми голяма част от учебния материал от 11-и и 12-и клас „слиза“ в десети клас и в по-предните класове, министър Красимир Вълчев коментира, че ако съпоставим часовете, годишния хорариум и дните, които учат учениците ни, ние по-скоро сме под средното ниво.

„В общия случай, децата в другите страни учат повече, и имат по-малко ваканции, отколкото в България“, заяви образователният министър. Той отбеляза обаче, че ако се погледнат учебните ни програми, те сигурно са по-амбициозни, „защото при нас основната ни писта е малко по-бърза, отколкото в другите страни“.

Факт е за програмите за десети клас, че материалът беше свален и е увеличен хорариумът, а в учебните програми са включени анализи и проучвания на учениците, каза министър Вълчев. Той съобщи, че просветното министерство ще организира допълнителни обучения на учителите за работа по новите учебни програми, за да ги представят те по този хорариум по най-ефективен начин.

Евгения Костадинова обясни, че не се говори за промяна в действащите учебни програми, а за цялостна нова философия на програмите. По новите учебни програми в десети клас ще се учи българска литература и история. Тези ученици обаче в 11-и и 12-и клас отново ще изучават български автори по литература, които ще присъстват и в десети клас с някои от класическите си творби.

По новия училищен закон „завършването на изучаването на основни общообразователни предмети до десети клас е за сметка на съществуващо сега профилиране в класовете – още преди десети клас, а отново по новия закон – профилирането „се изнася в 11-и и 12-и клас, или професионалното обучение“, обясни Костадинова.

Източник: manager.bg