Ученици

Листовки по безопасност на движението в помагалата за първи клас

В учебните помагала на учениците от първи клас вече има листовки, от които децата от най-ранна възраст ще се запознават с правилата на безопасност на движението, пише „Монитор“.

Обучението е направено така, че да съчетава полезното с приятното и интересното. Малчуганите ще решават пътни казуси по картинки.

Уроците ще се провеждат в часовете на класния ръководител. В края на учебната година пък децата ще получават свидетелство за завършен курс.

Първокласниците обаче не би трябвало да се запознават с правилата за безопасност на движението чак след сядането зад училищния чин. Първите уроци започват още в предучилищната подготовка, която вече е задължителна за всички 5-годишни.