Ученици

Липсват помагала за обучение на български език на децата на мигрантите

За миналата учебна година е имало 143 деца на мигранти в училище, като 113 са завършили успешно, а 24 са записани в детската градина. По данни на Агенцията за бежанците от началото на годината 2633 са потърсили официално закрила, а 873 са на възраст до 17 г, които са потенциал за обучение в училищата. Най-много са бежанците от Афганистан, Пакистан и Шри Ланка. Това стана ясно от думите на Янка Такева – председател на Съюза на българските учители към КНСБ по време на конференция на тема: „Обучението на децата на мигрантите – проблеми, перспективи и решения“.

Конференцията трябва да набележи мерки и решения, които да адаптират децата на мигрантите по-добре към образователната система. Тези деца трябва да се насочват към професионалното образование, защото това е добър шанс за тях. Такева изрази убеденост, че те ще могат да получават стипендии. Една от мерките да се адаптират и интегрират, е извънкласната дейност.

Основно предизвикателство пред тези деца е езиковата бариера, няма помагала, освен тези издадени от СБУ. Преодоляване на негативните нагласи в обществото също беше отчетено като голямо предизвикателство. Наръчникът за българските мигранти, в който е събрана основна информация за държавата ни, е една от мерките за приобщаване на децата и родителите им. Издават се и помагала на български език от СБУ е също успешна практика при работата с тях. Подкрепата, която трябва да се оказва на училища и детски градини е в посока изучаване на езика, а след това да се интегрират на пазара на труд.

Хелене Кортлендер – директор на „Фридрих Еберт“ за България, сподели опита на Германия, като заяви, че страната не може да се справи с над 100 000 деца на мигранти в предучилищна възраст. А тези, които са в училище са се увеличили, но показват по-слаби резултати. Системата в Германия в момента не функционира както трябва.

„България трябва да проумее, че мигрантите са ни необходими“, заяви Нанков от КНСБ. Той изрази убеденост, че икономиката има нужда от тях, а бъдещето им минавало през образованието.

Според Такева темата за мигрантите е трудна от гледна точка на приспособимостта на човека към дадена култура и нрави на дадена общност, която няма засега навика да създава добра нагласа към хора, напускащи страните си. Тя подчерта, че образованието има хуманистична роля и бързо е подадена ръка на тези хора и децата им, за да се обучават и интегрират по-лесно. Създадена е и политика за социална адаптация на родителите им на пазара на труда.

На конференцията присъстваха Деница Сачева, заместник-министър на образованието и директори на училища, обучаващи деца на мигранти.

Източник: news.bg