Мнения

Липсват млади хора в технически и инженерни специалности

Социалният министър Зорница Русинова посочи, че липсват млади хора, които се образоват в технически и инженерни специалности.

В машиностроенето през миналата година са заети около 123 хил. души. Основната част – 65% са хора със средно образование. Един от важните проблеми е липсата на квалифицирани и мотивирани кадри, заяви Русинова.

Развитието на машиностроителния сектор е от голяма важност за българската икономика по отношение повишаването на добавената стойност, подобряване на външнотърговския баланс и на заетостта, изтъкна министърът на икономиката Божидар Лукарски.

Източник: МОН