Мнения

Лидерска академия “ГЛОУ“

Лидерска академия „ГЛОУ“ представлява едноседмичен образователен курс, насочен към насърчаване себеуважението и израстването на младите жени на възраст между 14-18 години, изграждането на лидерски качества, умения за взимане на решения, поставяне на цели, комуникативност, окуражаване на толерантното поведение, а също и осигуряването на информация по проблемите, с които те се срещат днес – трафик на хора, здраве, ХИВ/СПИН, околна среда и доброволческа дейност.

Лидерска академия „ГЛОУ“ се провежда изцяло на английски език и е съвкупност от интерактивни, увлекателни дейности: игри, дискусии в големи и малки групи и семинари, срещи с гост – лектори, както и организацията и провеждането на еднодневна социално ангажирана кампания.

В процеса на работа, чрез интерактивни методи на принципа „връстници обучават връстници“, момичетата придобиват нови знания и умения и усъвършенстват вече притежаваните такива. Сред тях за знания и уменията за работа в екип, за планиране, изработка и реализация на кампании, публични презентации и много още.

20 техни връстнички, участвали вече в Лидерска академия „ГЛОУ” и отличили се със своите изключителни лидерски качества, получават възможността да се завърнат в академията, но вече като обучители, след като преминат предварително тридневен допълнителен обучителен курс по посочените теми, провеждан от доброволци от Корпус на Мира, България като наши партньори.

Лидерска академия „ГЛОУ“ 2012 ще се състои в периода 19-26 август 2012 г. в гр.Велико Търново. Приемът на документи за Академията ще стартира на 26.03.2012 г. и приключва на 1 юни.

Прочети повече