Мнения Ученици

Леснопреодолима матура, седмокласници!

Леснопреносим или лесно преносим? БАН и експертите на Министерството на образованието спорят.

В същото време съдбата на десетки седмокласници зависи от това дали БАН ще победи МОН, или обратното. Защото това е един от въпросите на изпита за гимназии, по които ще оценяват кандидатите, а експерти на МОН и специалисти от БАН не мислят еднакво по него. В крайна сметка министерството, което в началото смяташе, че се пишат разделно, тоест „лесно преносим“, реши да отчита и версията на БАН, отразена в официалния правописен речник на държавата.

Ама моля Ви се – в МОН няма ли правописен речник? Ако експертите по български език не са си купили един, не може ли БАН да направи дарение? Впрочем знам, има един, но е при коректорите на МОН, а тях, както винаги, никой не ги е питал. Другите експерти боравят със стария научен арсенал.
Звъня на двама познати учители, за да ги питам как е според тях.

Единият ми казва, че е слято, другият – че е разделно

И двамата подготвят седмокласници за изпит и се надяват, че няма да ги скъсат. В отчаян опит /като все пак съм дългогодишен филолог, но не и в течение на последните новости/, звъня на преподавател от Софийския университет. „А, тези от БАН през три години правят промени и все трябва да се преквалифицираме. Чакайте за по-сигурно да потърся речника“, казва ми тя. След няколко минути звъни – било слято. Тоест в БАН били прави, а в МОН – не. Но ако на езиковед от СУ му е нужно време, за да си намери речника и да провери за какво става дума, какво да кажем за горкия завеян и бъкащ от хормони седмокласник, който на всяка цена трябва да влезе в по-престижно училище и не знае как да направи това по-леснопреодолимо, лесноусвоимо и леснокласируемо. Впрочем, дори и Гугъл преводач не е на мнението на БАН и ми подчерта последните три думи, но той все пак е по-лесноигнорируем. А иначе винаги съм се чудила защо проверяваме знанията на децата с формален правопис, за който дори езиковедите не са съгласни.

Ами те до оня ден се дърляха трябва ли или не трябва да има пълен член.

Темите за слято и полуслято писане са обект на толкова сложни езиковедски публикации, че ако човек прочете само една от тях, му идва да скочи от балкона. А изпитваме на тях седмокласници. Вгорчаваме им живота и вероятно предрешаваме съдбата им да не влязат в мечтаната гимназия, защото не можем да се обединим около езика си. Институтът за български език на БАН, който се води за нещо като законодател в тази сфера, прави механични промени, сама и само да се види, че съществува. Както е обичайно, когато става дума за учени, никой не ги слуша, а чиновниците си правят своето. 61000 гимназисти се чудят дали ще бъдат леснопрекарани или лесно прекарани още на първия си житейски изпит. И откриват, че вече не им пука.

Източник: standartnews.com