Мнения

Кътове за четене на обществени места срещу неграмотността у нас

Сериозните проблеми с грамотността у нас ще бъдат преодолявани с кътове за четене на обществени места, дискусии с родители, както и срещи с писатели. Инициативите са предвидени в плана за изпълнение на Националната стратегия за повишаване на грамотността през 2015 и 2016 г.

За осъществяването им се разчита на средства от министерства, общини, издателства, НПО-та и оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Още през следващите седмици например на 260 обществени места трябва да се появят кътове за четене. Кътовете ще са разположени в метрото, кината, жп гарите и др., а срокът е юли 2015 г., информира „Сега“.