Училища

Къде сбърка наредбата за приобщаващото образование?

Едва на няколко месеца, новата Наредба за приобщаващото образование показа, че не може да работи в българското училище. Тя затрупа учители и директори с чиновническа работа и не можа да им помогне да се справят с нарастващата агресия в училище. Двама министри на образованието вече заявиха, че документът се нуждае от спешни промени. Според Наредбата за приобщаващото образование, ако ученик пречи в час, той може да бъде изгонен, но учителят трябва да му осигури човек, който да се грижи за него през това време.

„Това е изключително трудно да се случи, лично аз се старая да не гоня, макар често това да се оказва в ущърб на цялата паралелка.Как преподавателят трябва да сигнализира на този някой, който да се грижи е тайна. Може би трябва да звъня по телефон в час или да оставя 20 човека и да търся някой да се погрижи за този, който нарушава дисциплината“, казва пред БНТ Марина Великова, учител по български език и литература, 125-то СУ.

Освен всичко това на нарушителя на дисциплината не се пише отсъствие. Напротив, веднага трябва да се сформира екип, който да работи за повишаване на мотивацията му. Самата процедура за налагане на наказание, дори забележка, е много тежка. Тук са изчислили, че трябва да извървят цели 11 стъпки, за да я приложат.

„Ние сме от училищата, в които налагаме наказания, когато учениците нарушават правилата, но тази учебна година техния брой доста намаля във връзка с тази тежка процедура“, заяви Венелина Николова – директор на 125-то СУ. Наредбата направи така, че училището да не може да наложи наказание или премести ученик в друго училище без съгласието на родителите му. Това накара цяло училище, 19-то, да излезе на протест заради проблемен ученик. Учителите смятат, че инициативата трябва да е у тях.

„Събирали сме се целия екип- директор, зам.-директор, психолог, класен ръководител, обясняваме, но родителят по никакъв начин не разбира какъв е проблемът на детето“, допълва още Венелина Николова.
„Родителят не може да не бъде пристрастен към детето си, но именно затова има екип педагози, психолози и педагогически съветници, които отправят препоръки.Да се смята че смята,че училището е враг на детето е изключително грешна презумпция за мене“, добавя Великова.

Наредбата за приобщаващото образование засипа учителите и директорите с бюрокрация. Например класните ръководители вече не могат да извиняват отсъствия до 3 дни по домашни причини.Това може да прави само директорът със специално издадена заповед.

„Броят на издадените от директора заповеди е около 450 повече отколкото миналата година“, категорична е директорката. „Прекалено много се пише, много становища, много доклади и аз като училищен психолог почти не си изпълнявам функцията само и само да пиша становища“, казва Евгения Попова, училищен психолог в 125-то СУ.

След като наредбата поработи няколко месеца и се видя, че тя не решава, а задълбочава проблемите министерството реши да я пренапише.Тя, както и самият Закон за училищното образование, който я наложи, беше написана твърде набързо и както споделят помежду си учителите, от хора, които не са влизали в училище.

Източник: news.bnt.bg