Мнения

Къде няма да се учи на 20 януари?

Поради лошото време, аварии и усложнена пътна обстановка, на 19 януари беше преустановен  учебният процес в училища в 7 общини в страната. Засега в МОН е постъпила информация, че 20 януари ще е неучебен ден  за ОУ „Васил Левски“, с Тенево, община Тунджа, област Ямбол.

На 19 януари 2017 г.,  не се учи в следните училища:

Област Силистра

Училищата в общините Главиница и Ситово;

Област Хасково

Община Ивайловград

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Железино

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Белополци

ОУ„Св. св. Кирил и Методий“, с. Свирачи

Област Шумен

Община Нови пазар

ОУ „Васил Левски“ , с. Мировци

Община Хитрино

ОУ „Панайот Волов“,  с. Живково

Област Ямбол

Община Стралджа

ОУ „Христо Ботев“, с. Войника

Община Тунджа

СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица

ОУ „Васил Левски“, с Тенево.

Информацията е към 12.00 часа на 19 януари.

Източник: МОН