Училища

Къде не се учи днес

По предписание на здравните органи поради висок процент на заболеваемост (грип) учебният процес е прекратен в:  

Област Варна – поради заболеваемост – 2 училища от 24.01. до 28.01.2014г. и 103 училища с влошена пътна обстановка от 27.01. до 29.01.2014 г.

Област Велико Търново – 2  училища
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, Овча могила от 24.01. до 28.01.2014 г.
ОУ „Хр. Ботев“, с. Ореш на 27.01.2014 г., поради липса на гориво.

Област Враца – 1 училище – НУ „Цани Гинчев“, Бяла Слатина от 23.01 до 27.01.2014 г.

Област Габрово – 2 училища
НУ“Св.Св.Кирил и Методий“, Севлиево и ОУ“Христо Ботев“, Севлиево от 24.01 до 28.01.2014 г.

Област Плевен – 116 училища от 27.01. до 31.01.2014 г.

София-град – 4 училища от 27.01.2014 г. до 29.01.2014 г.
52 ОУ “Цанко Церковски“, район Витоша“,  
5 ОУ „Иван Вазов“, район „Витоша“,
46 ОУ „Константин Фотинов“, район „Възраждане“,
176 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, район “Нови Искър“

София област – 103 училища – от 21.01. до 27.01.2014 г.