Училища Учители

Обучение „СТЕМ Фотография за учители“

Курс „СТЕМ Фотография за учители“

Обучението е с фокус Фотография, като част от преподаването на модул Мултимедия в профилираната подготовка по Информационни технологии 11 клас.

Курсът е подходящ за учители, които преподават по информационни технологии в 11 клас или за учители, които водят занимания в СТЕМ центрове, разполагащи с фотографска техника.

Курсът ще бъде в две части – теоретична и практическа. Практическата включва 16 часа практическа работа с професионална цифрова камера и работа във фотографско студио.

Първа част онлайн – теоретична постановка

Втора присъствена практическата част:

Първи ден – участниците ще усвоят режими, настройки и техники на снимане с професионална цифрова камера;

Втори ден – работа във фотостудио – студийно осветление, оборудване, настройки.

Ще бъдат дадени методични указания за преподаването на фотография в часовете или в извънкласните форми, разработени задачи, практически упражнения, тестове и идеи за проекти.

Анонс на обучението можете да видите на 7 март 2022 понеделник от 19.30 часа във видео среща с лектора като последвате линка тук: https://www.facebook.com/Teacherbg

Дати:

Теоретична част

14.3.2022 понеделник от 18.00 до 21.00 часа и 17 март четвъртък от 18.00 до 21.00 часа онлайн Ще получите линк след регистрацията.

Практическа част:

19 и 20 март 2022 в МГ „Баба Тонка“ Русе (събота от 10 до 17 часа и неделя от 9 до 16 часа)
За Обучение в Русе с дати 19 и 20 март 2022 моля, попълнете следния линк:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0964JOJpAE-8jK3t87tlTU3oV-PLWopOtk9yQaCQJNdUM1NPUEE4OFc4OTRTNFdKVUYzVE81S

За учители, които са от други населени места можем да съдействаме с настаняването, като нощувките ще бъдат с цени около 25 лева на човек.

или

26 и 27 март 2022 в Хотел „Алианс“ гр. Пловдив (събота от 10 до 17 часа и неделя от 9 до 16 часа)

За Обучение в Пловдив с дати 26 и 27 март 2022 моля, попълнете следния линк: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0964JOJpAE-8jK3t87tlTU3oV-PLWopOtk9yQaCQJNdUM1YwVzRYT1ZZVzRTNjRCN1BJRE0yNEpKVy4u

За учители от други населени места настаняването в хотел Алианс ще бъде организирано, като цената на две нощувки и всички хранения ще бъде на цена 160 лв.

Цена на обучението: 110 лв.

Регистрация:

За Обучение в Русе с дати 19 и 20 март 2022 моля, попълнете следния линк: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0964JOJpAE-8jK3t87tlTU3oV-PLWopOtk9yQaCQJNdUM1NPUEE4OFc4OTRTNFdKVUYzVE81SEE4WS4u

За Обучение в Пловдив с дати 26 и 27 март 2022 моля, попълнете следния линк: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0964JOJpAE-8jK3t87tlTU3oV-PLWopOtk9yQaCQJNdUM1YwVzRYT1ZZVzRTNjRCN1BJRE0yNEpKVy4u

Продължителност на обучението: 24 часа

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Тестова проверка и проект;

Форма на обучение: Частично присъствена

Часове присъствена част: 16

Часове синхронно в електронна среда: 8

Възникнали въпроси относно съдържателната част на обучението или организационно можете да задавате на следния e-mail: svetlana_natheva@abv.bg