Учители

Курс по компютърно моделиране за трети клас с Майнкрафт

Курсът предлага оригинално обучение за придобиване на умения за преподаване на новия задължителен учебен предмет за 3 и 4 клас „Компютърно моделиране“. С помощта на популярната сред децата компютърна игра Майнкрафт се развива тяхната дигитална грамотност, алгоритмично мислене и способност за моделиране на познати обекти, процеси и явления. Използва се визуална среда за блоково програмиране, чрез която децата надграждат любимата си игра с много повече функционалности, а съществуващите „светове“, разработени от други деца, студенти и други играчи дават възможност за безкрайни междупредметни връзки с Човекът и природата, Човекът и обществото, Математика, Технологии и предприемачество и останалите предмети. Използваме специалната образователна версия на Майнкрафт, която дава възможност за създаване на компютърни модели в защитена среда, достъпна само от ученици и учители.

Обучението е частично-присъствено, като дистанционната му част дава възможност за запознаване със специална облачна услуга, която дава може да се използва за планиране и провеждане на цялостното обучение на учениците по новия предмет с подкрепящи видео-уроци за работа в клас и за самоподготовка на учениците, както и готови програми и модели по темите от утвърденото учебно съдържание. Учителите, преминали обучението и училищата абонирали се за облачната услуга ще получат пълен комплект електронни ресурси, необходими за пълноценното покриване на държавните образователни стандарти по тази нова учебна дисциплина.

Майнкрафт се използва от години в началните, средните и висшите училища по различни страни в света като дава огромна мотивация да децата да учат, така както са свикнали като по-малки – играейки. Обучението дава минималната необходима подготовка на учителите да разбират (и при желание да играят) играта, както и какви въпроси и задачи да поставят на учениците, така че те да придобият, формират, развият необходимите знания, умения и отношения по ключови области на компетентности – създаване на алгоритми, разбиране на логика и откриване на грешки в чужд код, създаване на видео с анимация и други.

Пример: Много деца, а и възрастни, обичат да намират път в лабиринти. Чрез постепенно усложняващи се задачи децата могат да накарат човечето в Майнкрафт да открие изхода в лабиринт или дори да построи случаен лабиринт.

Обучението е базирано на Системата Слойд, въведена във Финландия още през 1865 г. от Уно Сигнеус – скандинавският Ян Коменски. Той демонстрира, че заниманията със занаятчийски дейности в училище се оказват полезни не само за професионалното ориентиране на децата, но и за цялостното им когнитивно развитие. Обектите за изработка от децата най-често са играчки или елемeнти от бита. Ние предлагаме изработването на електронни игри от страна на децата или направо превръщането на ученето и компютърното моделиране в игра.

Присъствените занятия се провеждат в лабораторията по облачни технологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, намираща се в сградата на Стопански факултет бл. 3 зала 317. 

Първата дата за курса е: 24 и 25 февруари 2018 г.

За записване : http://kursove.teacher.bg/

За консултация тел : +359 875326160

Източник: Компютърно моделиране за трети клас с Майнкрафт